ΤΙΜΕΣ ΧΡΕΩΣΗΣ

Οι τιμές μας προσαρμόζονται ανάλογα με τον χρόνο που χρησιμοποιείτε το χώρο στάθμευσης. Εάν είστε τακτικός πελάτης, μπορείτε να επωφεληθείτε από το μηνιαίο σας πρόγραμμα!

€3

0/2 ΩΡΕΣ

€4

2/3 ΩΡΕΣ

€5

3/24 ΩΡΕΣ

Μηνιαίο πακέτο icon 500x500 gr